П`ятниця, 14.08.2020, 03:17:08
Приветствую Вас, Гість

 

Список літератури

 1. Винниченко В. Відродження нації в 3ч. – Київ Політвидав України. 1990р. с 23
 2. Гошкляк І. Рух протесту проти анексії Тимчасовим урядом українських земель. Історія України №14 ( 222), квітень 2001р.
 3. Грушевський М. С. Вільна Україна // Великий українець К. : 1992р. с.105
 4. Грушевський М. С. На порозі нової  України. Спомини. К.: 1990р.
 5. Грушевський М. С. Якої ми хочемо автономії і федерації – К.: 1991р.
 6. Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Т- во «Знання» України, 1991р.
 7. Грушевський М. С. Як жив українськиї народ: Для серед. шк. віку К.: Веселка, 1993р.
 8. Коваль В. Український проект та остаточний варіант Брестського мирного договору 1918р. Між УНР та Четверним блоком. Історія України №7, лютий 2000р.
 9. Новітня історія України ( 1900-2000р.р.) Підручник/ А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. К.: Вища школа, 2000р.
 10.  Революция на Украине по мемуарам белых. Репринтное воспроизведение издания 1930г. Политисдат Украины,1990г.
 11.  Реєнт О. Нариси з історії української революції. Історія України №29-32, серпень 2000р.
 12.  Смолій В. М. Грушевський і деякі питання історіографічного процесу на Україні кінця XIX – початку XXст. Історія України №41 (249) листопад 2001р.
 13. Солдптенко В. Перша дипломатична акція УНР. Берестейська угода. Історія України №47 (255)грудень 2001р.
 14. Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе хронічки, т.1:рік 1917- Х. : Прапор, 2008р.
 15. Франко І. Два панславізм// Твори т.46- кн.1 с. 437
 16.  Хрестоматія з історії України для студентів вузів /укл. Б.І. Білик, Л. Д. Дячук, Я. С. Калакура та ін.- К.: УСДО, 1993р. с.183, 211
 17. Шевченко Т. Повне зібрання творів у 6т. К.: 1991р., т.2,3,4 С.411.56,273.

Анкета

Прізвище, ім’я, по батькові учасника: Казак Анастасія Сергіївна

Дата народження: 05. 04. 2000.

Домашня адреса: 41500, Сумська область, Путивльський район, м. Путивль пров. Двохрамний, буд. 17

Назва навчального закладу: Путивльське навчально-виховне обєднання:

спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – гімназія – дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) Путивльської районної ради Сумської області

Клас: 11

Прізвище, ім’я, по батькові наставника: Наумко Любов Миколаївна