Понеділок, 01.03.2021, 21:15:14
Приветствую Вас, Гість

Путивльське навчально-виховне об’єднання: 

спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – гімназія–  
дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини)
Путивльської районної ради Сумської області

 

  Тема  уроку
«Утворення  СРСР. Впровадження  непу  в  УСРР»

 

Підготувала  і  провела урок для вчителів  історії  Путивльського району 
15 лютого 2017 року  у  10  класі  Путивльського  НВО
Наумко Любов  Миколаївна

 

 

Путивль - 2017


Тема 5. Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921 – 1939 рр.)
Тема уроку. Утворення СРСР. Впровадження непу в УСРР.
Мета уроку. Охарактеризувати державний статус УСРР в складі СРСР, причини голоду 1921 – 1923рр., його наслідки. Розказати про причини та наслідки непу в Україні, процес впровадження, його сутність. Розвивати в учнів уміння аналізувати, зіставляти історичні факти та події, робити відповідні висновки, заповнювати таблиці. Виховувати в учнів уміння критично осмислювати минуле та роль людини в історії, відповідальність за власні дії. Виховувати інтерес до історії.
Основні поняття і терміни: неп, радянський тоталітарний режим, директивна економіка, автономізація, федерація, конфедерація, державний статус України, госпрозрахунок, «ножиці цін», криза збуту, трест, синдикат, червінець.
Основні дати: 30 грудня 1922 – створення СРСР, травень 1925 – Конституція УСРР, березень 1921 – Х з’їзд РКГ(б) про заміну продрозкладки продподатком.
Обладнання: настінна карта Союзу Радянських Соціалістичних Республік, атласи, презентація «Християн Раковський», таблиця «Особливості впровадження непу в Україні». На дошці: перелік автономних  наркоматів в Україні.

Структура уроку


I. Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань.
1. Ми закінчили вивчати тему 4 «Боротьба за українську державність». Назвіть хронологічні рамки цього періоду. 
2. Чим закінчилися ця боротьба?
III.  Вивчення нового матеріалу.    
1. Державний статус УСРР. Встановлення кордонів. Адміністративно-територіальний поділ.
2. Антибільшовицький повстанський рух. Масовий голод 1921 – 1923 рр.
3. Причини непу. Грошова реформа. Початок індустріалізації.
IV. Закріплення знань. 
1. Який статус УСРР у складі СРСР?
2. Коли здійснювався неп в Україні? Поясніть його сутність.
V. Домашнє завдання. 
Параграфи 41 – 44. Опрацювати підручник і конспект. Подумати над питанням: «Неп – вимушена чи цілеспрямована політика?»

ХІД  УРОКУ
 

I. Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань.

1. Ми закінчили вивчати тему 4 «Боротьба за українську державність». Назвіть хронологічні рамки цього періоду. 
2. Чим закінчилися ця боротьба?
III.  Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда про державний статус УСРР. 
-  Коли, у якому складі створено СРСР?
-  Покажіть на карті республіки, що увійшли до складу СРСР?
-  Що таке автономія, федерація, конфедерація?
-  На яких принципах створено СРСР?
-  Принцип конфедерації від України відстоював Християн Раковський – голова Радкаркому УСРР у 1919 – 1923 рр. 

2. Презентація «Хр. Раковський».

3. Бесіда.
1. Чому виникла потреба створити СРСР?
2. Коли припинив існування СРСР?

4. Розповідь вчителя. Робота з атласом.
     У роки війни, боротьби за українську державність існував військово-політичний союз республік, у мирний час формувалась договірна федерація, яка не забезпечувала успішний розвиток економіки. Основою створення СРСР були умови існування в минулому спільної економіки, спеціалізація регіонів, своєрідний розподіл праці.
30 грудня 1922 року I з’їзд Рад СРСР прийняв Декларацію і Союзний договір, у січні 1924 р. прийнято Конституцію СРСР, у травні 1925 р. – Конституцію УСРР. 
У  1925 р. затверджені кордони УСРР і адміністративний устрій з поділом на округи й райони.
У 1924 р. – Молдавія в складі УСРР, як автономна республіка.
Розгляньте в атласі кордони УСРР і зверніть увагу на розташування нашого міста Путивля – воно за межами України. Тільки у 1926 р. із Курської губернії Путивль передано під юрисдикцію України в складі Глухівського округу. З 1932 р. Путивль передано в Чернігівську область, а з утворенням у 1939 р. Сумської області, у її склад.
СРСР припинив існування 8 грудня 1991 р. рішенням Президентів України і Росії(Кравчука Л., Єльцина Б.) і Голови Верховної Ради Білорусії Шушкевича Н. у Біловезькій Пущі.
СРСР створено на принципі федерації (рівноправного союзу). Яким чином федерація перетворилась на автономію?
Законодавчою владою СРСР був з’їзд Рад, між з’їздами – ЦВК. 
Виконавчою владою була Рада народних комісарів. Наркомати створювались трьох типів: злиті, об’єднані та автономні.
В Україні діяли 6 автономних наркоматів: юстиції, внутрішніх справ, землеробства, освіти, охорони здоров’я, соцзабезпечення.
- Подумайте і зробіть висновок, чи багато самостійності в розвитку України надавали ці наркомати?
Керівною силою в СРСР була Комуністична партія, яка створила командно-адміністративну систему (КАС) і тоталітаризм.
5. Бесіда про антибільшовицький повстанський рух та  масовий голод  1921 - 1923 рр.
1. Скільки років тривали бойові дії на території України?
2. Що принесла війна Україні?
3. Коли припинились бойові дії на території України?
6. Розповідь вчителя.
Економіка України давала тільки 10% від довоєнного рівня, працювала тільки одна домна, пайок хліба часто становив тільки 100 г., в 1921 р. продрозкладка виконана тільки на 40%.
Причинами голоду 1921 – 1923 р. стала посуха, руйнування економіки, продрозкладка, за якою селяни мусили здавати майже весь хліб.
Таке становище населення викликало масові протести, повстання, страйки.
Загинули від голоду 1 – 1,5 млн. осіб.
7. Бесіда. Причини непу. Грошова реформа. Початок індустріалізації.
1. Коли більшовики запровадили політику «воєнного комунізму»?
2. Назвіть заходи політики «воєнного комунізму».
3. Які причини впровадження непу?
8. Розповідь вчителя.
Х  з’їзд РКП(б) прийняв рішення про заміну продрозкладки продподатком через невдоволення і протести селянства. Більшовикам, щоб утримати владу, потрібно змінити політику, життя довело безперспективність господарювання без товарно-грошових відносин, революційний рух на Заході пішов на спад, СРСР залишився єдиною соціалістичною країною.
- Які особливості впровадження непу в Україні?
Робота в парах, заповнення таблиці (додаток).
- Перевірка, доповнення до таблиці.

9. Розповідь вчителя.
Неп – вдала спроба запровадження товарно-грошових відносин, сприяла розвитку ініціативи, зацікавленості працюючих, що в свою чергу сприяло відбудові до 1925 р. зруйнованого війною господарства і розпочати індустріалізацію. 
Соціальні зміни, викликані непом: розшарування населення, поява багатих – непманів, безробіття, безпритульних, кризи збуту через «ножиці цін».

IV. Закріплення вивченого матеріалу.
 Бесіда.
1. Який статус УСРР у складі СРСР?
2. Коли здійснювався неп в Україні?

V. Підсумки уроку.
 Заключне слово вчителя.
СРСР за формою був федерацією, а по суті – унітарною державою.Конституція СРСР 1924 р. звела нанівець суверенітет України.
Неп сприяв відродженню економіки України, але в 1929 р. ВКП(б) відмовилась від принципів непу, країна перейшла до адміністративно-розподільчих методів, комуністичного штурму.